דוכן ציוד אותנטי

דוכן ציוד אותנטי

דוכן ציוד אותנטי

דוכן של ציוד אותנטי – (מכירה או תערוכה) כולל מוכר\מדריך בתלבושת מלאה ומוסיף לעבירה במקום.