מבוך הקסמים / אוהל קסום – אטרקציה לאווירה או ל פעילויות

מבוך הקסמים / אוהל קסום – אטרקציה לאווירה או ל פעילויות

מבוך הקסמים / אוהל קסום - אטרקציה לאווירה או ל פעילויות

תחנת צילום עם תלבושת שיריון ונשק