נפחיה אותנטית (סדנה או הצגה שוטפת של עבודת נפח)

נפחיה אותנטית (סדנה או הצגה שוטפת של עבודת נפח)

נפחיה אותנטית (סדנה או הצגה שוטפת של עבודת נפח)

נפחיה אותנטית – הצגה שוטפת של עבודת נפח לקהל רחב או סדנת נפחות בגישה אישית.